Projekty - f-plan, spol. s r. o.

2023

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
09/23 Lesní cesty v obci Horní Meziříčko Obec Horní Meziříčko SP
09/23 Vodovodní řad obce Bítov Obec Bítov PAS
08/23 Dešťová kanalizace u hřiště ve Volfířově Obec Volfířov SP
08/23 Soustava domovních ČOV v obci Skopytce a Chabrovice Obec Skopytce SP
07/23 Novostavba zemědělské kolny na p. č. 38/2 v Mutišově soukromý investor SP
07/23 Jednotná kanalizace Obec Rokytňany PAS
07/23 Jemnice obchvat STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/23 Soustava domovních ČOV v obci Bílá Voda Obec Bílá Voda SP
06/23 Výstavba chodníku ve Slavětíně Obec Písečné SP
06/23 Optické vedení Motorpal - U Víta STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/23 Soustava domovních ČOV v obci Kovářov - Radvánov Obec Kovářov SP
05/23 Budova č. p. 146 v Písečném Obec Písečné PDSS
05/23 Stavební úpravy skladu obecního mobiliáře Obec Podmyče OS
05/23 Obec Olešná - Plevnice - Jednotná kanalizace Obec Olešná PAS
05/23 Jednotná kanalizace v obci Nový Klíčov, Mlýneček, Smolov a Štítovky Obec Mrákov PAS
05/23 Jednotná kanalizace v obci Řeřichy a Nový Dvůr Obec Řeřichy PAS
05/23 Jednotná kanalizace Obec Václavy PAS
05/23 Soustava domovních ČOV v obci Brniště - Luhov, Nový Luhov Obec Brniště SP
04/23 Sklad obecního mobiliáře Obec Podmyče PAS
04/23 Přístřešek pro zemědělské tažené stroje soukromý investor SP
04/23 Zřízení dvou rekreačních apartmánů, Korolupy č. p. 72 Obec Korolupy
04/23 Budova obecního úřadu Korolupy č. p. 69 Obec Korolupy PAS
04/23 Modernizace cyklostezky 1241 Obec Kačlehy SP
04/23 Vodovodní přípojka k p. č. 727/9 v Rácovicích Obec Rácovice ÚS
03/23 Volnočasový - sportovní areál obce Podmyče Obec Podmyče STD
03/23 Zemědělský objekt na p. č. 955/5 ve Vratěníně soukromý investor PAS
03/23 Vranov nad Dyjí - optické vedení STARNET, s. r. o. ÚŘ
02/23 Obec Moravany - Čeradice - Jednotná kanalizace Obec Moravany PAS
02/23 Jednotná kanalizace Obec Tisovec PAS
02/23 Obec Mrákotín - Oflenda - Jednotná kanalizace Obec Mrákotín PAS
02/23 Autobusová zastávka se zvoničkou ve Slavětíně Obec Písečné PAS
02/23 Vodní nádrž ve Slavětíně Obec Písečné PAS
01/23 Výstavba chodníku na hrázi Pilského rybníka v Českém Rudolci Obec Český Rudolec SP
01/23 Oprava MK v ulici Julia Fučíka ve Slavonicích Město Slavonice OS

 

2022

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
11/22 Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity v obci Volfířov Obec Volfířov SP
11/22 Zřízení sjezdu k hasičské zbrojnici v obci Podmyče Obec Podmyče OS
11/22 Stání pro tříděný a komunální odpad v obci Podmyče Obec Podmyče ÚS
10/22 Obnova návsi v obci Podmyče - 2. etapa Obec Podmyče SP
09/22 Zřízení bytových jednotek v objektu č. p. 48 v Bítově soukromý investor AS
09/22 Jednotná kanalizace Obec Slavíkov PAS
09/22 Hřbitov Bítov - rozptylová loučka Obec Bítov SV
09/22 Inženýrské sítě pro novou zástavbu RD - 1. etapa Obec Písečné SP
09/22 Modernizace multifunkční budovy - obec Lomy Obec Lomy TDI
08/22 Výstavba výhybny, odstavné plochy a chodníků SO-02 - odstavná plocha Obec Písečné TDI
08/22 Jednotná kanalizace Obec Kostníky PAS
08/22 Výstavba parkovacích stání v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice TDI
08/22 Oprava povrchu dopravního hřiště ve Slavonicích Město Slavonice TDI
08/22 Oprava vjezdu do sběrného dvora ve Slavonicích Město Slavonice TDI
06/22 Parcelace pozemku pro výstavbu RD ve Vlastkovci Město Slavonice STD
06/22 Agrocentrum Pomezí AGROCENTRUM ZS, s. r. o. SP
06/22 Komunikace pro novou zástavbu RD Obec Dolní Lažany SP
06/22 Pokládka OK Dědice STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/22 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Obec Bítov SP
05/22 Zpevněná plocha na p. č. 128/1 ve Vratěníně soukromý investor ZVÚ
05/22 Odstranění stavby na p. č. st. 233/3 ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí BP
05/22 Úprava nádvoří MŠ Písečné Obec Písečné TD
04/22 Rozvody ZTI, ÚT a VZT v MŠ Mladoňovice Obec Mladoňovice TD
04/22 Stavební úpravy a přístavba MŠ v Písečném Obec Písečné SP
04/22 Oprava mostku na cyklostezce ve Slavonicích Město Slavonice SŘ+PPD
03/22 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Město Slavonice SŘ+PPD
03/22 Centrum služeb pro turisty Obec Písečné PPD
03/22 Výstavba místní komunikace ve Vnorovicích Obec Staré Hobzí PPD
03/22 Základní technické vybavení pro stavební parcely u vlakového nádraží Město Slavonice SP
03/22 Stavební úpravy 2. NP v čp. 149 v Dačicích Reamon Tax, a. s.
03/22 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Obec Rácovice SP
02/22 Vysílací stožár na p. č. 1347/5 v k.ú. Podhradí nad Dyjí STARNET, s. r. o. SP
02/22 Modernizace multifunkční budovy - obec Lomy Obec Lomy TDI
02/22 Stavební úpravy objektu čp. 46 v Měříně MetalPro Vysočina s. r. o.
01/22 Oprava vjezdu do sběrného dvora ve Slavonicích Město Slavonice SP

 

2021

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/21 Rekonstrukce Štěpánkova pivovaru čp. 106 - Jemnice - 1. etapa - Sportovní a společenské zařízení Štěpánkovy zahrady - změna č. 1 DKLes s. r. o.
12/21 Jednotná kanalizace Obec Valdíkov PAS
11/21 Modernizace multifunkční budovy - obec Lomy Obec Lomy
11/21 Výstavba výhybny, odstavné plochy a chodníků - SO 03 - chodníky Obec Písečné TDI
11/21 Rekonstrukce Štěpánkova pivovaru čp. 106 - Jemnice - 2. etapa - zřízení penzionu s restaurací a společenským zázemím - změna č. 3 DKLes s. r. o.
11/21 Jednotná kanalizace Obec Číchov PAS
11/21 Zpevněné plochy a tribuna na atletickém stadionu ve Slavonicích Město Slavonice STD
10/21 Oprava vjezdu atletického stadionu ve Slavonicích Město Slavonice OS
10/21 Oprava povrchu dopravního hřiště ve Slavonicích Město Slavonice OS
09/21 Oprava kostela Božího těla a sv. Ducha ve Slavonicích - etapa 4a 4b Město Slavonice TDI
09/21 Komunitní dům seniorů v Drobovicích Obec Drobovice PPD
08/21 Oprava požární zbrojnice Město Slavonice TDI
08/21 Oprava MK ve Vlastkovci Město Slavonice TDI
08/21 Oprava MK ve Stálkově Město Slavonice TDI
08/21 Obec Rácovice - lokalita pro zastavění rodinnými domy Obec Rácovice US
07/21 D1net - vodárna STARNET, s. r. o. ÚŘ
07/21 Stavební úpravy, přístavba a nástavba budovy č. p. 591 v Jemnici STARNET Int., s. r. o. SP
07/21 Novostavba stodoly Obec Lovčovice SP
07/21 Využití budovy ZŠ a MŠ v Bítově Obec Bítov AS
06/21 Odstranění RD č. p. 27 a RD č. p. 53 v Písečném Obec Písečné BP
06/21 Oprava střechy velké tělocvičny ZŠ Slavonice Město Slavonice TDI
06/21 Oprava parkoviště u autobusového nádraží ve Slavonicích Město Slavonice TDI
06/21 Rekonstrukce chodníku v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice TDI
05/21 Prostranství v ulici Neulingerova v Dačicích Reamon Tax, a. s. SP
04/21 Rodinný dům č. p. 124 v Písečném Obec Písečné PDSS
04/21 Oprava spojovací komunikace z obce Bítov do rekreační oblasti Horka Obec Bítov
04/21 Budova bývalé základní a mateřské školy, Bítov čp. 16 Obec Bítov PDSS
03/21 Rekonstrukce zpevněných ploch KP Žďár nad Sázavou ČR - KÚ pro Vysočinu AD
03/21 Jednotná kanalizace Obec Rácovice PAS
03/21 Budova na pč. st. 74/6 v obci Písečné Obec Písečné PAS
03/21 Obnova návsi v obci Podmyče Obec Podmyče SP
03/21 Zastřešení tribuny fotbalového hřiště Město Jemnice PPD
02/21 Most u kostela sv. Kateřiny v obci Slavíkovice Obec Slavíkovice
01/21 Rozšíření vodovodního řadu v obci Slavíkovice Obec Slavíkovice STD

 

2020

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/20 Kontejnerová stání v ulici Budějovická, Větrná a U Víta - Jemnice Město Jemnice ÚS a PPD
11/20 Přestavba mateřské školy - I. etapa: Rekonstrukce společenské místnosti a manipulačního zázemí Městys Staré Město pod Landštejnem PPD
11/20 Oprava místní komunikace v Kdousově Obec Kdousov SP
11/20 Multifunkční budova - Obec Lomy Obec Lomy
11/20 Oprava povrchu odstavné plochy v obci Kdousov Obec Kdousov TDI
10/20 Sklad komunální techniky Obec Písečné SP
10/20 Oprava místních komunikací ve Slavětíně Obec Písečné TDI
10/20 Stavební úpravy v ZŠ Slavonice ZŠ Slavonice STD
10/20 Požární nádrž v Polici Obec Police PAS
10/20 Komunitní centrum Jemnice Město Jemnice STD
10/20 Požární nádrž ve Chvaletíně Obec Písečné PAS
09/20 Sportovní areál Jemnice Město Jemnice STD
09/20 Přístavba kryté terasy ke kulturnímu domu v Lančově Obec Lančov SP
08/20 Adaptace čerpací stanice na opravárenskou dílnu zemědělských strojů soukromý investor SP
08/20 Rekonstrukce ulice Generála Svobody ve Slavonicích Město Slavonice TDI
07/20 Obnova střechy zvonice Collaltů v Nových Sadech, p. č. st. 1, Nové Sady, Obec Písečné Obec Písečné TDI
07/20 Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Menhartice Obec Menhartice OS
07/20 Oprava MK v Pomezí Městys Staré Město pod Landštejnem SP
07/20 Zřízení zdravotního střediska v č. p. 59 Dešná Obec Dešná SP
06/20 Výstavba chodníku podél silnice II/410 v Menharticích Obec Menhartice SP
06/20 Vodojem Písečné Obec Písečné PAS
06/20 Autobusová čekárna v obci Písečné Obec Písečné PAS
06/20 Oprava místních komunikací ve Slavětíně Obec Písečné OS
06/20 Oprava místních komunikací v obci Lomy Obec Lomy TDI
06/20 Propoj Moravské Budějovice Jemnice - II. etapa STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/20 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí SP
06/20 Dvorní trakt budov č. p. 95 a č. p. 96 v Jemnici Město Jemnice PDSS
06/20 Dopravní hřiště + budova Junáka v Jemnici - urbanistické řešení celého areálu Město Jemnice STD
06/20 Budova Junáka v Jemnici Město Jemnice PDSS
06/20 Úprava autobusového nádraží v Jemnici Město Jemnice STD
05/20 ČOV u RD č. p. ve Václavově AMMO SERVIS s. r. o. SP
05/20 Kulturní areál Lomy - klubovna Obec Lomy PAS
03/20 Místo pro přecházení v ulici Mařížská ve Slavonicích Město Slavonice STD
03/20 Rekonstrukce bytu č. 3 v BD č. p. 304 ve Slavonicích Obec Písečné TD
03/20 Jemnice - obchvat optické sítě STARNET, s. r. o. ÚŘ
03/20 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Obec Písečné ÚŘ
03/20 Úprava dopravního režimu v části obce Písečné Obec Písečné TD
02/20 Výstavba chodníku v obci Menhartice Obec Menhartice SP
02/20 Kulturní areál Lomy - přístavba klubovny Obec Lomy SP
02/20 Optické vedení Generála Svobody, Slavonice STARNET, s. r. o. ÚŘ
02/20 Přechod pro chodce v ulici Na Potoku ve Slavonicích Město Slavonice STD
02/20 Úprava dopravního režimu na místní komunikaciv ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice SP
02/20 Stavební úpravy bytu č. 1 měšťanského domu č. p. 460 ve Slavonicích soukromý investor OS
01/20 Rekonstrukce ulice Generála Svobody ve Slavonicích Město Slavonice SŘ a RS
01/20 Přemístění poklony v Lančově Obec Lančov TD
01/20 Úprava místní komunikace v obci Písečné Obec Písečné SP
01/20 Oprava místní komunikace ve Stálkově Město Slavonice OS
01/20 Vrátnice provozovny Slavonice OTAVAN Třeboň a. s. PAS

 

2019

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/19 Rodinný dům č. p. 59 v Dešné Obec Dešná PDSS
11/19 Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Jakubov Obec Jakubov u M. Budějovic TD
11/19 Výstavba dvou bytových jednotek nad obecním úřadem Obec Slavíkovice
11/19 Přístavba skladu zámečnické dílny Andělcz, s. r. o. SP
10/19 Dačice - dokopy STARNET, s. r. o. ÚŘ
10/19 Rozšíření obecního hřbitova v Lančově Obec Lančov SP
10/19 Rekonstrukce požární nádrže v obci Lančov Obec Lančov
10/19 Revitalizace dvou měšťanských domů Město Slavonice TDI
10/19 Oprava místní komunikace k Lančovskému dvoru Obec Lančov
10/19 Autobusové nádraží v Jemnici Město Jemnice STD
10/19 Zastřešení tribuny fotbalového hřiště Město Jemnice SP
10/19 Rekonstrukce chodníku v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice PPD
10/19 Optický propoj Dačice ulice Jiráskova - Hradecká STARNET, s. r. o. ÚŘ
09/19 Zpevněné plochy v areálu hotelu Hubert ve Slavonicích Nordavind s. r. o. OS
09/19 Stavební úpravy, přístavba a nástavba budov u čp. 63 v Ostojkovicích soukromý investor SP
09/19 Zastřešení tribuny fotbalového hřiště Město Jemnice STD
09/19 Oprava parkoviště u autobusového nádraží ve Slavonicích Město Slavonice OS
08/19 Oplocení areálu hotelu Hubert ve Slavonicích Nordavind s. r. o. ÚS
08/19 Pasport komunikace ve Vlastkovci u Slavonic Město Slavonice PAS
07/19 Pasport části Krokovského potoka v obci Písečné Obec Písečné PAS
07/19 Grafický návrh dispozičního řešení kanceláře starosty města Dačice Město Dačice STD
07/19 Územní studie zástavby RD ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice ÚSTD
07/19 Pasporty místních komunikací v obci Písečné Obec Písečné PAS
07/19 Odstranění zemědělského objektu v ZD Korolupy Zemědělské družstvo Korolupy BP
07/19 Teplárna Kamenice nad Lipou STARNET, s. r. o. ÚŘ
07/19 Zřízení nového vjezdu k hotelu Hubert ve Slavonicích Nordavind s. r. o. SP
06/19 Autonomní stožáry Bartoška Kunice STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/19 Oprava povrchu komunikace ulice Lebeděvovy ve Slavonicích - úsek C Město Slavonice PD
06/19 Optické vedení Mnichovice Sportovní STARNET, s. r. o. ÚŘ
06/19 Odvodnění vstupního prostoru Agrodast s. r. o. TD
06/19 Novostavba teletníku s porodnou krav Korolupy Zemědělské družstvo Korolupy TDI
06/19 Revitalizace Sídliště Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice TDI
06/19 Oprava komunikace a chodníků ulice Lebeděvovy ve Slavonicích Město Slavonice TDI
05/19 Stavební úpravy sociálního zázemí zaměstnanců a zákazníků v areálu mycí linky W.A.G. payment solutions, a. s. PPD
05/19 Částečné oplocení pozemku p. č. 5360, 384/1 a 536/2 v Menharticích Obec Menhartice ÚS
05/19 Výstavba chodníku v Rácovicích Obec Rácovice SP
04/19 Optické vedení na Sídlišti Svatopluka Čecha ve Slavonicích STARNET, s. r. o. ÚŘ
04/19 Úprava stodoly pana Krause v ulici Mařížská pro vytvoření volného pozemku pro budoucí chodník Město Slavonice STD
04/19 Úprava dopravního režimu v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice STD
03/19 Stavební úpravy v areálu SŠTO Dačice, Vápovská 277 - venkovní úpravy SŠTO Dačice SP
03/19 Zázemí pro volnočasové aktivity v obci Dančovice Obec Dešná SP
03/19 Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad v Rancířově Obec Dešná TD
03/19 Rekonstrukce místní komunikace Panská Obec Český Rudolec PPD
03/19 Oprava MK ve Vlastkovci u Slavonic Město Slavonice SP
03/19 Odvlhčení podloubí a oprava zpevněných ploch u domu č. p. 473 ve Slavonicích Město Slavonice STD
03/19 Budova č. p. 473 ve Slavonicích Město Slavonice PDSS
03/19 Oprava MK v Mutišově u Slavonic Město Slavonice SP
03/19 Odstranění budovy centrální kotelny ve Slavonicích Město Slavonice BP
03/19 Propoj Dačice Jemnice STARNET, s. r. o. ÚŘ
03/19 Propoj Moravské Budějovice Jemnice STARNET, s. r. o. ÚŘ
03/19 Zatopený lančovský lom - zadržování vody mokřadem v krajině Obec Lančov TD
03/19 Stavební úpravy sociálního zázemí zaměstnanců a zákazníků v areálu mycí linky W.A.G. payment solutions, a. s. TD
03/19 Plynovodní přípojka k novostavbě RD na p. č. 1035/5 v Polici Obec Police ÚS
03/19 Stavební úpravy autobusové čekárny v Lančově Obec Lančov OS
02/19 Rekonstrukce opěrné zdi před domem č. p. 132 ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí PPD
02/19 Přístavba ZŠ Komenského v Dačicích Město Dačice AD
02/19 Oprava komunikací a chodníků ve Slavonicích SO2 - Oprava komunikací a chodníků v ul. Sv. Čecha - Znojemská Město Slavonice SŘ a RS - úprava
01/19 Opravy povrchů odstavných ploch v obci Menhartice Obec Menhartice OS
01/19 Rodinný dům č. p. 119 v obci Písečné Obec Písečné PAS

 

2018

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/18 Novostavba zemědělského objektu soukromý investor SP
12/18 Kanalizační přípojka k RD č. p. 119 v Písečném Obec Písečné ÚS
12/18 Modernizace sociálního zařízení pro účinkující v KD Slavonice Město Slavonice TD
12/18 Oprava povrchu odstavné plochy v obci Kdousov Obec Kdousov OS
12/18 Oprava MK v obci Lomy Obec Lomy TD
11/18 Stavební úpravy a půdní vestavba v č. p. 149 v Dačicích Reamon Tax, a. s. TDI
11/18 Oprava MK v Kadolci Město Slavonice OS
11/18 Odvodnění a zateplení části domu č. p. 21 ve Slavonicích Město Slavonice OS
11/18 Kompostárna Krokovice, spol. s r. o. SP
10/18 Výstavba učebny - dílny pro pracovní činnosti na ZŠ Lubnice Obec Lubnice
10/18 Multifunkční budova obce Volfířov Obec Volfířov SP
10/18 Obnova kulturní památky - Slavonice, kostel Božího těla a sv. Ducha Město Slavonice TDI
10/18 Stavební úpravy v areálu SŠTO Dačice, Vápovská 277 - zřízení dvou dílen ve 3. NP SŠTO Dačice
09/18 Sklad při ZŠ v Lubnici Obec Lubnice PAS
09/18 Kompostárna Uherčice Obec Uherčice ÚS
09/18 Objekt pískování práškové lakovny Dolní Bolíkov soukromý investor DSP
09/18 Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí SP
09/18 Oprava místní komunikace K zámečku Obec Staré Hobzí
08/18 Požární nádrž v Županovicích Obec Županovice PAS
08/18 Odstranění objektů na p. č. 74/8 v Písečném Obec Písečné BP
07/18 Výstavba místní komunikace ve Vnorovicích Obec Staré Hobzí SP
07/18 Oprava místní komunikace Vnorovice - Nové Dvory Obec Staré Hobzí
07/18 Rekonstrukce ulice Jana Švermy - povrch komunikace Město Slavonice TDI
07/18 Výstavba výhybny, odstavné plochy a chodníků Obec Písečné SP
07/18 Rekonstrukce zemědělského skladu soukromý investor TD
06/18 Stavební úpravy provozní budovy A v areálu Otavanu ve Slavonicích OTAVAN Třeboň a. s. AS
05/18 Kanalizace Želetava - čerpací stanice u ZŠ Městys Želetava DSP
04/18 Rekonstrukce zemědělského skladu soukromý investor TD
04/18 Sklad zemědělských strojů soukromý investor DSP
04/18 Správní objekt práškové lakovny Dolní Bolíkov soukromý investor DSP
03/18 Přístavba práškové lakovny Dolní Bolíkov soukromý investor ÚŘ
03/18 Komunikace pro novou záastavbu RD - ulice Jemnická Město Slavonice Zaměření + TDI
03/18 Úprava veřejného prostranství u OÚ Dešná Obec Dešná ÚŘ
03/18 Zemědělská stodola Obec Písečné ODS
03/18 Revitalizace ulice Na Potoku ve Slavonicíchh Město Slavonice Urbanistická studie
03/18 Územní studie zástavby RD v Rácovicích Obec Rácovice ÚSTD
03/18 Návrh parcelace lokality u vlakového nádraží Město Slavonice Návrh
02/18 Zázemí pro volnočasové aktivity v obci Šafov Obec Šafov OS
02/18 Stavební úpravy interiéru budovy úpravny vody Vodovod Landštejn DSO TD
02/18 Autobusová čekárna ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice ÚS
01/18 Zastavovací studie lokality "U Tržiště" ve Slavonicích Město Slavonice Urbanistická studie

 

2017

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/17 Zemědělský objekt při čp. 1 v Mutišově soukromý investor ODS
11/17 Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad v Bělčovicích Obec Dešná TD
11/17 Výstavba chodníku podél silnice směr Jemnice a Kostníky Obec Police
11/17 Prodloužení jednotné kanalizace v obci Rácovice Obec Rácovice ÚŘ
11/17 Sanace stávajících WC a zřízení bezbariérového WC v ZŠ Slavonice Základní škola Slavonice TD
11/17 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD - 1. etapa Obec Dešná ÚŘ
10/17 Oprava fasády měšťanského domu čp. 460 ve Slavonicích soukromý investor OS
10/17 MÚ Dačice - rozšíření kanceláří odboru dotací a investic Město Dačice
09/17 Jednotná kanalizace Obec Slavíkovice PAS
09/17 Bezbariérový přístup do KD Slavonice Město Slavonice ÚŘ
09/17 Oprava povrchu komunikace a chodníků ulice Lebeděvovy ve Slavonicích Město Slavonice
09/17 Revitalizace sídliště Svatopluka Čecha ve Slavonicích - Stavební objekty SO 01-04 Město Slavonice
09/17 Rekonstrukce skladu sena soukromý investor TD
08/17 Výstavba chodníku ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice
08/17 Jednotná kanalizace Obec Rácovice PAS
07/17 Sklad sena a slámy soukromý investor ÚŘ
07/17 Revitalizace sídliště Budějovická v Jemnici Město Jemnice Urbanistická studie
06/17 Sběrný dvůr Obec Dešná ÚŘ
06/17 Hřiště pro ZŠ Lubnice Obec Lubnice OS
06/17 Komunitní dům seniorů v Drobovicích Obec Drobovice
05/17 Obnova hřbitovní zdi a cesty ve Slavonicích Město Slavonice
05/17 Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu ÚŘ
05/17 Rekonstrukce a prodloužení areálové komunikace Farma Staré Město s. r. o.
05/17 Vizualizace interiéru referenčního RD Zelený Zlonín soukromý investor Vizualizace
05/17 Rekonstrukce stáje a skladu krmiv soukromý investor TD
05/17 Rekonstrukce stáje soukromý investor TD
05/17 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Město Slavonice ÚŘ
03/17 Stavební úpravy měšťanského domu č. p. 460 ve Slavonicích soukromý investor
02/17 Mycí linka Dešná Zemspol Dešná, s. r. o. ÚŘ
02/17 Vrtaná studna, nadzemní akumulační nádrž a technické zázemí - na pozemku p. č. 3631, 3632, 3633, 3634 v k. ú. Jiřice u Miroslavi Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
02/17 Oprava hřbitovní zdi a kapličky ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice TD
02/17 Oprava kapličky Obec Dešná TD
02/17 Údržba a obnova hřbitovní márnice a cesty v Kdousově Obec Kdousov TD
01/17 Dětské hřiště u autobusového nádraží Město Slavonice ÚS
01/17 Bytové domy č. p. 95, 96 a 97 ve Slavonicích Město Slavonice TD
01/17 DELONG INSTRUMENTS a. s. - čisté prostory DELONG INSTRUMENTS a. s. TD
01/17 Výstavba sportovní haly Dačice Město Dačice ÚŘ PPD
01/17 Oprava hasičské zbrojnice v obci Dešov Obec Dešov TD

 

2016

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/16 Stavební úpravy č. p. 15 v Menharticích soukromý investor ZUS
12/16 SV Rovná alej + 1 Lesy české republiky, s. p. PS
12/16 Zastavovací studie lokality určené pro výstavbu RD v Obci Dešná Obec Dešná STD
12/16 Chata Troják Lesy České republiky, s. p. ODS
12/16 Sklad chemických přípravků ZEOBS, spol. s r. o. ZUS
12/16 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Uherčicích Obec Uherčice ÚŘ
12/16 Hasičská zbrojnice pro SDH Dačice Město Dačice PPD
12/16 Stavební úpravy bývalé školy na vstupní byty - plynovodní přípojka Obec Slavíkovice ÚS
11/16 Rekonstrukce místní komunikace Panská Obec Český Rudolec
11/16 Výstavba letní učebny v areálu ZŠ Slavonice Základní škola Slavonice OS
11/16 Zřízení bezbariérového WC v ZŠ Slavonice Základní škola Slavonice TD
10/16 Stavební úpravy objektu č. p. 119 v Dešově Biologica s. r. o. TDI
10/16 Odborná učebna na výuku přírodopisu, fyziky a chemie Základní škola Lubnice OS
10/16 Zalesnění pozemku p. č. 2006 v k. ú. Bačkovice Obec Bačkovice ÚŘ
10/16 Rekonstrukce Štěpánkova pivovaru č. p. 106 - Jemnice - 2. etapa: zřízení penzionu s restaurací a společenským zázemím - změna č. 2 DLAC s. r. o.
10/16 Agrocentrum Stránecká Zhoř Agrocentrum ZS s. r. o. ÚŘ
10/16 Prodloužení chodníku v obci Volfířov Obec Volfířov
09/16 Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Slavonicích Město Slavonice OS
09/16 Hasičská zbrojnice Město Slavonice PAS
09/16 Rekonstrukce podlahy zemědělského objektu soukromý investor TD
09/16 Výstavba chodníku ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice ÚŘ
08/16 Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice SŠTO Dačice STD PPD AD
08/16 Oprava povrchu MK v ulici Na Potoku ve Slavonicích Město Slavonice
08/16 Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami Město Dačice ÚS PDSPS ZS
07/16 Stavební úpravy víceúčelové budovy v Dešné Obec Dešná TD
07/16 Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích Město Dačice PPD
07/16 Vodní nádrž Studánky Obec Staré Hobzí PAS
07/16 Manipulační a odstavná plocha soukromý investor ÚS
07/16 Centrum služeb pro turisty Obec Písečné ÚŘ
06/16 Požární nádrž dolní v Nových Dvorech Obec Staré Hobzí PAS
06/16 Sklad krmiv a steliv soukromý investor ÚŘ
06/16 Kontejnerová stání na tříděný odpad v Lovčovicích Obec Lovčovice OS
05/16 Bezbariérový přístup do MŠ Slavonice Město Slavonice ÚS
05/16 Požární nádrž horní v Nových Dvorech Obec Staré Hobzí PAS
04/16 Stavební úpravy hospodářských budov soukromý investor OS
04/16 Stavební úpravy hospodářské budovy soukromý investor OS
04/16 Zázemí sportovního areálu Obec Dešná OS
04/16 Rekonstrukce chodníku v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích Město Slavonice OS
04/16 Autobusová čekárna v Menharticích Obec Menhartice ÚS
04/16 Kulturní dům v Bačkovicích Obec Bačkovice PAS
04/16 Stavební úpravy stáje pro skot soukromý investor OS
03/16 Sociální zařízení pro sportoviště v obci Šafov Obec Šafov OS
03/16 Autobusová čekárna v Bačkovicích Obec Bačkovice PAS
03/16 Adaptace zemědělské stavby na opravářskou a zámečnickou dílnu soukromý investor ZUS
03/16 Rozšíření areálu FRIGOMONT S09 - skladová a provozní budova Frigomont a. s. ZUS
03/16 Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Obec Staré Hobzí ÚŘ
03/16 Sklad zemědělských strojů Krokovice, spol. s r. o. ÚS
03/16 Stavební úpravy hospodářské budovy soukromý investor OS
02/16 Údržba a obnova hřbitovní zdi v Kdousově Obec Kdousov PDSS
02/16 Oprava kapliček Obec Uherčice PDSS
02/16 Městys Želetava - inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Městys Želetava
02/16 Stavební úpravy a přístavba domu č. p. 42 ve Volfířově Obec Volfířov ÚŘ
02/16 Klubovna a zázemí víceúčelového hřiště Obec Rácovice
02/16 Soubor zemědělských budov v Chvalkovicích FREDI s. r. o. PDSS
01/16 Novostavba Petrikovy zájezdní hospody NORDAVIND s. r. o. ZUS
01/16 Odstranění staveb u č. p. 3 v obci Písečné FREDI s. r. o. ODS
01/16 Zajištění svahu gabionovou stěnou v obci Rohy Obec Rohy ÚŘ
01/16 Opěrná zeď Obec Županovice ÚŘ
01/16 Infrastruktura obce Županovice - I. etapa Obec Županovice RS
01/16 Rodinný dům č. p. 260 v Jemnici KOVA Jemnice s. r. o. PDSS
01/16 Obnova místních komunikací ve Slavonicích Město Slavonice OS

 

2015

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/15 Obnova místních komunikací v Radkovicích u Budče Obec Radkovice u Budče OS
12/15 Obnova místních komunikací v Dešné Obec Dešná OS
12/15 Oprava místní komunikace v Třebelovicích Obec Třebelovice OS
12/15 Oprava místní komunikace v obci Jiřice u Moravských Budějovic Obec Jiřice u Moravských Budějovic OS
12/15 Oprava místní komunikace v obci Lomy Obec Lomy OS
11/15 Stavební úpravy objektu na pozemku p. č. 33/1 a 33/2 ve Slaviboři Agrodast s. r. o. ZUS
11/15 Stavební úpravy a půdní vestavba v č. p. 149 v Dačicích Reamon Tax, a. s. RS
11/15 Provozovna na zpracování hospodářské produkce Nová Amerika, spol. s r. o. ÚŘ
10/15 Stavební úpravy domu č. p. 145 v obci Písečné na obecní úřad Obec Písečné AD TDI
09/15 Provozovna na zpracování hospodářské produkce Nová Amerika, spol. s r. o. STD
09/15 Stavební úpravy a přístavba v areálu SŠTO Dačice SŠTO Dačice TDI
09/15 Víceúčelové hřiště ve Vratěníně Obec Vratěnín ÚS
08/15 Líheň kapřího plůdku Rybářství Kolář a.s. PPD PAS
08/15 Soubor zemědělských budov v Písečném FREDI s.r.o. PDSS
08/15 Altán v Rancířově Obec Dešná ÚS
08/15 Stáje pro skot včetně zázemí soukromý investor DSP
08/15 Výstavba chodníku v Menharticích Obec Menhartice ÚŘ
07/15 Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity v obci Volfířov Obec Volfířov ÚŘ
05/15 Posklizňová linka se skladem obilovin 5 600 tun Zemědělské družstvo Staré Hobzí ÚŘ
05/15 Rekonstrukce skladu sena a stáje pro skot soukromý investor VD
05/15 Zastavovací studie Želetava - Bítovánky Městys Želetava STD
05/15 Sklad zemědělských strojů a produktů Krokovice, spol. s r.o. ÚŘ
04/15 Modernizace a rekonstrukce místních komunikací Obec Staré Hobzí AD TDI
04/15 Dům s pečovatelskou službou v Drobovicích Obec Drobovice ÚŘ
04/15 Městys Želetava - inž. sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Městys Želetava ÚŘ
04/15 Modernizace a rekonstrukce místních komunikací Obec Český Rudolec AD
04/15 Zatrubnění otevřeného příkopu Obec Rácovice OS
03/15 Stavební úpravy domu č.p. 145 v obci Písečné Obec Písečné
02/15 Novostavba RD s příslušenstvím na p.č.73/1 ve Vratěníně Soukromý investor
02/15 Zastavovací studie Želetava - Horky Městys Želetava STD
02/15 Stavební úpravy podkroví budovy KD Lovčovice Obec Lovčovice
02/15 Oprava chodníku v Třebelovicích Obec Třebelovice OS
01/15 Zastřešení a zasklení terasy bytu 116 Soukromý investor
01/15 Oprava kulturního zařízení Obec Uherčice OS
01/15 Účelová komunikace a odstavná stání Obec Staré Město pod Landštejnem ÚŘ

 

2014

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
11/14 Autobusové zastávky v Bítově - Popelně Obec Bítov STD
11/14 Parkovací plochy v obci Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem STD
11/14 Oprava teplovodu v obci Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem
11/14 Oprava a prodloužení chodníku ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem
10/14 Víceúčelové hřiště v Bítově Obec Bítov ÚŘ
10/14 Rekonstrukce kaple v Podlesí Obec Staré Město pod Landštejnem OS
09/14 Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí TDI
08/14 Modernizace a rekonstrukce místních komunikací Obec Český Rudolec PPD
08/14 Revitalizace sídliště Svatopluka Čecha ve Slavonicích - stavební objekty SO 01-04 Město Slavonice
07/14 Oprava komunikací a chodníků ve Slavonicích-SO1-oprava kom. a chodníků v ul. J. Žižky Město Slavonice AD
07/14 Odvodnění komunikace v ulici Generála Svobody ve Slavonicích Město Slavonice STD
07/14 Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ v Českém Rudolci Obec Český Rudolec PPD
07/14 Oprava cyklotrasy Písečné - státní hranice, p.č. 1990/1 Obec Písečné OS
07/14 Altán - přírodní učebna a herní prvky Obec Dešná TDI
06/14 Stavební úpravy a nástavba č.p. 1 Staré Hobzí Resident 2000 o.p.s. STD
06/14 Úprava veřejného prostranství v Menharticích Obec Menhartice STD
06/14 Přístavba a stavební úpravy sociálního zázemí kempu Camping Letní Den s.r.o.
06/14 Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí PPD
06/14 Novostavba zemědělské stodoly soukromý investor ÚS
05/14 Stavební úpravy nevyužívaných prostor domu č.p.60 na vstupní byt Obec Šafov
05/14 Parkovací plochy v obci Dešná Obec Dešná ÚŘ
05/14 Sklad paliva Obec Dešná PAS
05/14 Obec Pozďatín - prodloužení chodníku Obec Pozďatín DSP
05/14 Rekonstrukce místní komunikace Obec Třebelovice OS
04/14 Výstavba chodníku v obci Bítov Obec Bítov
04/14 Víceúčelový areál pro sportovní a volnočasové aktivity ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice ÚŘ
04/14 Vodojem Dešná Obec Dešná PAS
04/14 Odstranění objektu na p.č. 74/1,78/2, 75/5 a 75/6 v k.ú. Vesce ZEOS Vesce s.r.o. ODS
04/14 Zdroj užitkové vody na p.č. 3634 v k.ú. Jiřice u Miroslavi - stavební objekty soukromý investor ÚŘ
03/14 Rekonstrukce kaple Panny Marie v Kačlehách Obec Kačlehy
03/14 Revitalizace sídliště Svatopluka Čecha ve Slavonicích - stavební objekty SO 01-04 Město Slavonice ÚŘ
03/14 Stavební úpravy hospodářské budovy soukromý investor OS
02/14 Třídírna plastových obalů soukromý investor ZUS
02/14 Prodloužení inženýrských sítí v obci Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem ÚŘ
02/14 Zemědělské objekty v areálu střediska Troskotovice soukromý investor PAS
02/14 Dům s pečovatelskou službou v Dačicích Město Dačice AD
02/14 Kulturní dům Obec Písečné ÚŘ PPD
02/14 Oddílná kanalizace a vodovod v ulici Brněnská ve Slavonicích Město Slavonice ÚŘ
01/14 Sociální zázemí kempu Camping Letní Den s.r.o. STD
01/14 Modernizace a rekonstrukce místních komunikací Obec Český Rudolec
01/14 Modernizace a rekonstrukce místních komunikací Obec Staré Hobzí

 

2013

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/13 Sklad zemědělských strojů a jízdárna pro koně Krokovice, spol. s r.o. TDI
12/13 Odvlhčení fasády domu č.p. 36 v Jemnici Město Jemnice OS
12/13 Zastavovací studie v ulici Šašovická v Želetavě Obec Želetava STD
11/13 Závětří u č.p. 64 ve Vratěníně Obec Vratěnín ---
11/13 Budova OÚ ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem EA
11/13 Odvodnění komunikace v ulici Nádražní ve Slavonicích Město Slavonice ÚŘ
11/13 Oprava chodníku v Rácovicích Obec Rácovice OS
10/13 Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ v Českém Rudolci Obec Český Rudolec EA
10/13 Zkvalitnění podmínek pro výuku v ZŠ Slavonice Město Slavonice OS
10/13 Obchodní a bytový dům NEAPLL s.r.o. RS
10/13 Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ ve Starém Hobzí Obec Staré Hobzí EA
09/13 Výstavba chodníku ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem
08/13 Stavební úpravy domu č.p. 12 v obci Kostelní Hlavno na byty s pečovatelskou službou Obec Kostelní Hlavno
07/13 Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Obec Staré Město pod Landštejnem ÚS
07/13 Zpomalovací prahy Obec Písečné OS
07/13 Odstranění objektu na p.č.st. 904 v k.ú. Kardašova Řečice Wotan Forest, a.s. ODS
06/13 Prodejna smíšeného zboží v obci Šafov Obec Šafov
06/13 Modernizace místních komunikací v obci Hluboká Obec Dešná OS
06/13 Zateplení budovy Katastrálního pracoviště Třebíč ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu AD
06/13 Objekty manipulačního skladu a pily ve Slavonicích Wotan Forest, a.s. PAS
06/13 Oprava chodníku v Rácovicích Obec Rácovice OS
06/13 Zpevněné plochy a komunikace ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice PAS
06/13 Víceúčelový areál pro sportovní a volnočasové aktivity ve Slavíkovicích Obec Slavíkovice PAS
06/13 Zemědělské objekty v areálu střediska Troskotovice soukromý investor PAS
05/13 Zemědělské objekty v areálu střediska Jiřice u Miroslavi soukromý investor PAS
04/13 Oprava chodníků ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem OS
04/13 Zemědělské objekty v areálu střediska Damnice soukromý investor PAS
04/13 Odstranění objektu na p.č. 393/5 v k.ú. Lažínky ZEOS Vesce s.r.o. ODS
04/13 Odstranění objektů na p.č. 63/1 a 64 v k.ú. Vesce u Moravských Budějovic ZEOS Vesce s.r.o. ODS
03/13 Skladovací haly pro zemědělské stroje v Lomech soukromý investor ÚS
02/13 Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Litobal s.r.o., Šebkovice Litobal s.r.o. PDSPS
02/13 MK Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem TDI
02/13 ZŠ Slavonice - Stavební úpravy malé tělocvičny - II. etapa Město Slavonice OS
01/13 Adaptace zemědělské stavby na opravářskou a zámečnickou dílnu soukromý investor ÚŘ
01/13 Oprava víceúčelového hřiště Kdousov Obec Kdousov OS
01/13 Odstranění vedlejších přístaveb a zřízní terasy soukromý investor OS
01/13 Mycí rampa pro zemědělskou techniku VSP group a.s. ÚŘ
01/13 Skladovací hala pro zemědělské stroje ve Vratěníně soukromý investor
01/13 Penny Lipník - Dostavba skladu - 3. etapa Frigomont a.s. ---

 

2012

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/12 Silnice III/1513 a III/1527 Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem TDI
12/12 Stavební úpravy RD č.p. 22 v Chotěbudicích soukromý investor
12/12 Zpomalovací prahy Město Slavonice OS
12/12 Přestavba nebytových prostor na č.p. 64 na malometrážní byt s peč. službou Obec Vratěnín
12/12 Rekonstrukce chodníků u budovy OÚ Báňovice Obec Báňovice
12/12 Výstavba víceúčel. areálu pro sportovní a volnočasové aktivity v obci Písečné Obec Písečné AD
12/12 Výstavba chodníku v obci Dančovice Obec Dešná
12/12 Bítovánky, místní komunikace Cidlinská Obec Želetava
12/12 Most a parkoviště u kostela sv. Kateřiny v obci Slavíkovice Obec Slavíkovice
11/12 Výrobní areál firmy IZOS - SO-01 hala stavební řešení Frigomont a.s. ---
11/12 Víceúčelové hřiště v Mladoňovicích Obec Mladoňovice ÚŘ
10/12 Revitalizace veřejného prostranství Obec Staré Město pod Landštejnem STD
10/12 Obecní vodovod Obec Županovice
10/12 Výstavba chodníků v obci Bítov Obec Bítov ÚŘ
10/12 Sýpka Obec Staré Město pod Landštejnem PDSS
09/12 Kaple Panny Marie Královny Obec Lovčovice PAS
09/12 Autobusová čekárna v Lovčovicích Obec Lovčovice PAS
09/12 Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice na sklad Obec Vratěnín
09/12 Veranda a garáž soukromý investor PAS
08/12 Stavební úpravy teletníku v Ostojkovicích soukromý investor OS
08/12 Rozšíření bytových jednotek nad obecním úřadem Obec Slavíkovice
08/12 Přestavba bývalé školy na vstupní byty Obec Slavíkovice
08/12 Zřízení přechodů pro chodce Obec Staré město p. L.
08/12 Kompostárna - Obec Jakubov u Moravských Budějovic Obec Jakubov u Mor. Budějovic ÚS
07/12 Přístavba prodejny potravin soukromý investor --
07/12 Oprava chodníku v Rácovicích Obec Rácovice OS
06/12 Zřízení obytné zóny ve Slavonicích Město Slavonice STD
06/12 Rekonstrukce stáje pro chov skotu soukromý investor OS
06/12 Výstavba chodníků a parkoviště v obci Želetava Obec Želetava STD
05/12 Oprava místních komunikací v Chvalkovicích Obec Dešná OS
04/12 Zpevněné plochy v areálu ZŠ Základní škola Slavonice STD
03/12 Rekonstrukce a modernizace skladu včetně zázemí soukromý investor
03/12 Přístavba a stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 19 v Bačkovicích Obec Bačkovice
03/12 Víceúčelové hřiště Šašovice Obec Želetava ÚS
03/12 Autobusová čekárna v Šašovicích Obec Želetava PAS
02/12 Autobusová čekárna ve Velkém Pěčíně Město Dačice PAS
02/12 Autobusová čekárna v Bílkově Město Dačice PAS
02/12 Autobusová čekárna v Borku u Dačic Město Dačice PAS
01/12 Zateplení budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu EA PPD
01/12 Stavební úpravy budovy kulturního domu v Jakubově u M. B. Obec Jakubov u M.B. EA

 

2011

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/11 Sklad krmiva soukromý investor ÚŘ
12/11 Zateplení hal areálu Frigomont Frigomont a.s. TDI
12/11 Zastřešení vstupního schodiště budovy Kat. pracoviště Žďár nad Sázavou ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu STD RS
12/11 Základní škola Slavonice - stavební úpravy malé tělocvičny Město Slavonice OS
12/11 Oprava komunikací a chodníků ve Slavonicích Město Slavonice RS
11/11 Přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově soukromý investor ÚŘ
11/11 Výstavba chodníku Obec Menhartice
11/11 Oprava chodníku a odvodňovacího žlabu Obec Vratěnín OS
10/11 Zastavovací studie RD v Sadové ulici v Želetavě Obec Želetava STD
10/11 Přístavba jídelny v areálu firmy Frigomont Frigomont a.s. ÚŘ
10/11 Stavební úpravy administrativní budovy v lomu Police COLAS CZ, a.s.
09/11 Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Obec Dešná ÚS SSS
08/11 Úprava parku na parcele č. 841/6 Obec Vratěnín OS
08/11 Rekonstrukce kaple sv. Jana a Pavla v Lomech Obec Lomy OS
08/11 Výměna střešní krytiny a rekonstrukce městského domu č.p. 40 v Jemnici soukromý investor
08/11 Zázemí sport. rek. zař. - tech. vybavení, sklady a půjč. sport. potřeb, občerst. Ráj Vranov spol. s r.o.
08/11 Výměna elektrického kabelu ke stanici PHM Zemspol Dešná, s.r.o. OS
08/11 Slavonice - místní komunikace Město Slavonice OS
08/11 Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Třebelovicích Obec Třebelovice OS
08/11 Přístavba komínů k řadovým RD v Županovicích Obec Županovice DSP
08/11 Stavební úpravy č.p. 16 v Županovicích Obec Županovice
07/11 Rodinný dům č.p. 119 v Písečném Obec Písečné PAS
06/11 Stavební úpravy víceúčelové budovy v Dešné Obec Dešná PPD
06/11 Veřejné osvětlení v Bělčovicích soukromý investor
06/11 Přístavba RD č.p. 108 ve Vratěníně soukromý investor
06/11 Rekonstrukce stáje pro chov skotu soukromý investor OS
06/11 Rekonstrukce stájí a skladovacích prostor krmiva a steliva Martínkov, družstvo OS
06/11 MŠ Písečné - zahradní domek Obec Písečné PAS
05/11 Veřejné osvětlení v Rancířově Obec Dešná
05/11 Odstranění objektu č.p. 7 v Lovčovicích Martínkov, družstvo ODS
04/11 Skladovací hala pro zemědělské stroje soukromý investor
04/11 Přístavba hasičské zbrojnice Obec Dešná ÚŘ
04/11 Penzion Česká hospoda soukromý investor
04/11 Víceúčelové hřiště v Bačkovicích Obec Bačkovice ÚŘ
03/11 Revitalizace vodních biotopů v k.ú. Lovčovice Obec Lovčovice RS
03/11 Výstavba víceúč. areálu pro sportovní a volnoč. aktivity v obci Písečné Obec Písečné RS
03/11 Nauč. přeshr. tr. Písečné - Neu Rigiers, 2. část - inv. příp. lávky přes řeku Dyji MS PARTNERS s.r.o. RS
03/11 Novostavba kolny soukromý investor
03/11 Zřízení sociálního zázemí v hasičské zbrojnici Obec Uherčice
02/11 Zřízení sociálního zázemí v domě č.p. 480 ve Slavonicích Město Slavonice
02/11 Stavební úpravy zemědělského objektu soukromý investor OS
02/11 Ubytování a volnočasové aktivity v Lovčovicích Martínkov, družstvo
01/11 Rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje v Mešovicích Obec Uherčice OS
01/11 Stavební úpravy zemědělské stodoly (Lomy) soukromý investor OS
01/11 Stavební úpravy zemědělské stodoly (Chotěbudice) soukromý investor OS
01/11 Stavební úpravy zemědělské stodoly (Chvalkovice) soukromý investor OS
01/11 Obec Pozďatín - oprava místních komunikací Obec Pozďatín
01/11 Stavební úpravy, přístavba a nástavba vinného sklepa v Novém Šaldrofě soukromý investor
01/11 Odstranění obytné části č.p. 6 v Lovčovicích Martínkov, družstvo ODS
01/11 Rekonstrukce střechy budovy kulturního domu a obecního úřadu v Lomech Obec Lomy OS

 

2010

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/10 Oprava krovu domů č.p. 95 a 96 v Jemnici Město Jemnice
11/10 Stavební úpravy budovy kulturního domu v Jakubově u Moravských Budějovic Obec Jakubov u M.B. EA
10/10 Dešná č.p. 3 - sociální zařízení Obec Dešná OS
10/10 Výměna oken na budově MŠ - Vratěnín, č.p. 57 Obec Vratěnín OS
10/10 Oprava lesních cest v prostoru Ranc. lesa p.č. 1450/3 a p.č. 1290 v k.ú. Dešná Obec Dešná OS
10/10 Sportovní zázemí hřiště Kostníky Obec Kostníky PAS
10/10 Zateplení budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu PPD
10/10 Zateplení budovy Katastrálního pracoviště Třebíč ČR - Katastrální úřad pro Vysočinu PPD
09/10 Návrh interiéru domu č.p. 23 ve Lhoticích soukromý investor STD
09/10 Obec Menhartice - oprava a výstavba chodníků Obec Menhartice
08/10 Novostavba bytového domu Znojmo, Roosveltova PODYJÍ - bytová výstavba, s.r.o. RS
08/10 Oprava křižovatky ulic Komenského - Školní Město Dačice ÚŘ
08/10 Stavební úpravy souboru budov psychiatrické léčebny v Jemnici PATEB s.r.o. EA
08/10 Stavební úpravy a přístavba vinného sklepa v Pavlově soukromý investor
08/10 Výměna elektrického kabelu - vodojem Kdousov Obec Kdousov OS
07/10 Stabilizace vodního režimu soustavy rybníků v údolí potoka Rakovec soukromý investor RS
07/10 Přístavba verandy k RD č.p. 15 v Lovčovicích soukromý investor
07/10 Autobusová zastávka Plačovice Obec Dešná
06/10 Stavební úpravy stodoly ve Chvalkovicích soukromý investor OS
06/10 Obec Písečné - oprava chodníků Obec Písečné OS
05/10 Víceúčelové sportovní a relaxační zařízení Obec Lovčovice ÚŘ
05/10 Agrocentrum Stránecká Zhoř Agrocentrum ZS, s.r.o. ÚŘ
04/10 Obec Županovice Obec Županovice
04/10 Infrastruktura obce Županovice 1. etapa Obec Županovice
04/10 Bytový dům Ziersdorf f-plan BmbH Karlstein PPD
04/10 Areál biatlonu AVZO Staré Město pod Landštejnem PAS
03/10 Stavební úpravy RD č.p. 7 v Mrákotíně soukromý investor
03/10 Stavební úpravy RD č.p. 655 v Krnově soukromý investor
03/10 Úprava veřejného prostranství Obec Budkov OS
03/10 Areál Dřevotvaru v.d. Znojmo S-A-S spol. s r.o. ZS
03/10 Stavební úpravy RD č.p. 795 v Jemnici soukromý investor
03/10 Stavební úpravy stodoly na p.č. 259/2 ve Chvalkovicích soukromý investor OS
03/10 Rekonstrukce zemědělské budovy soukromý investor PDSS
02/10 Stavební úpravy RD č.p. 13 ve Starém Městě pod Landštejnem soukromý investor
02/10 Přístavba a nástavba bytových prostor k č.p. 1020 v Jemnici soukromý investor
02/10 Stavební úpravy RD č.p. 7 soukromý investor
02/10 MŠ B. Němcové - Sklad zahradního nářadí Město Dačice PAS
02/10 ZŠ - Komenského - Sklad nářadí Město Dačice PAS
02/10 MŠ Bratrská  Zahradní WC Město Dačice PAS
02/10 MŠ Sokolská - Sklad zahradního nářadí Město Dačice PAS
02/10 Stavební úpravy RD č.p. 8 ve Valtínově soukromý investor
01/10 Chodník v ulici Vápovská a Svatopluka Čecha Město Dačice RS
01/10 Stavební úpravy RD č.p. 609 v Kamenici nad Lipou soukromý investor
01/10 Stavební úpravy RD č.p. 194 v Dačicích soukromý investor
01/10 Stavební úpravy RD č.p. 35 v Chlumci u Dačic soukromý investor
01/10 Stavební úpravy RD č.p. 79 ve Starém Hobzí soukromý investor
01/10 Přístavba a nástavba RD č.p. 128 v Dačicích soukromý investor
01/10 Lesní školka Cikar - ČOV Wotan Forest Service, a.s. ÚŘ

 

2009

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/09 Znojmo - lokalita Křivánky S-A-S spol. s r.o. ZS
12/09 Pila Lhota u Číměře - ČOV Wotan Forest Service, a.s. ÚŘ
12/09 Jiřice u Miroslavi, lokalita "U hřiště" - kom. a tech. inf. pro výstavbu RD Obec Jiřice u Miroslavi
12/09 Lesní školka Vostezy - ČOV Wotan Forest Service, a.s. ÚŘ
11/09 Novostavba RD a garáže na p.č. 1434/3 ve Slavonicích soukromý investor
11/09 Stavební úpravy RD č.p. 28 v Dančovicích soukromý investor
11/09 Stavební úpravy RD č.p. 8 v Dešné soukromý investor
10/09 Skladová hala - Lesní školka Vostezy Wotan Forest Service, a.s.
10/09 Stavební úpravy č.p. 25 ve Kváskovicích na uybtovací zařízení AMMO Servis s.r.o.
10/09 Novostavba RD a dvojgaráže na p.č. 270/10 v k.ú. Veliny soukromý investor
10/09 Stavební úpravy RD č.p. 269 v Jemnici soukromý investor
10/09 Stavební úpravy RD č.p. 29 v Jemnici soukromý investor
09/09 Stavební úpravy RD č.p. 7 v Syřenově - Újezdci soukromý investor
09/09 Parkoviště Ráj Ráj Vranov spol. s r.o.
09/09 Stavební úpravy RD č.p. 25 v Jemnici soukromý investor
09/09 Stavební úpravy RD č.p. 127 v Jemnici soukromý investor
09/09 Výrobna plastové střešní krytiny Tři pyramidy, s.r.o. ZUS
09/09 Stavební úpravy bývalé MŠ na turistickou uybtovnu Obec Staré Město pod Landštejnem RS
08/09 Stavební úpravy stodoly na p.č. 259/2 ve Chvalkovicích soukromý investor OS
08/09 Agrocentrum Stránecká Zhoř Agrocentrum ZS, s.r.o. ÚS
08/09 Rek. a přís. výr. a provoz. objektů v areálu Třebíčská 1362/85, Velké Meziříčí Tři pyramidy, s.r.o. ÚŘ
08/09 Demolice domu č.p. 154 ulice Na Potoku ve Slavonicích soukromý investor ODS
07/09 Vestavba soc. zařízení v has. zbrojnici ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem TDI SD
07/09 Nové prostory MŠ ve SMPL - zlepšení podmínek vzdělávání Obec Staré Město pod Landštejnem TDI SD
07/09 Dům č.p. 3 v Rancířově Obec Dešná PAS
07/09 Music bar Jemnice soukromý investor
06/09 Demolice nemovitosti v Třešti, Sv. Čecha 140/4 na p.č. 317 soukromý investor SD
06/09 Stavební úpravy a přístavba rekreační chaty Ráj Vranov spol. s r.o.
06/09 Stavební úpravy RD č.p. 1 ve Václavově AMMO Servis s.r.o.
06/09 Parkoviště Ráj Ráj Vranov spol. s r.o. ÚŘ
05/09 Obec Stošíkovice na Louce - Inž. sítě a kom. pro novou zástavbu RD Obec Stošíkovice na Louce RS
05/09 Obec Stošíkovice na Louce - Inž. sítě a kom. pro novou zást. RD + Oprava MK Obec Stošíkovice na Louce ÚŘ
05/09 Zahradní chatka se skladem nářadí, přístřešek se zahradním krbem soukromý investor PAS
05/09 Přestavba sportovní haly Město Dačice AD
05/09 Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a spolkové aktivity občanů Jiratic Obec Jiratice ÚŘ
04/09 Přístavba RD č.p. 1106 v Jemnici soukromý investor
04/09 Příruční sklad chemických přípravků Zemspol Dešná, s.r.o.
04/09 Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Obec Písečné ÚŘ
04/09 Autobusová zastávka v obci Písečné Obec Písečné PAS
03/09 Sklad tuhého paliva při ZŠ Dešná Obec Dešná ODS
03/09 Přestavba části domu č.p. 12 v Modleticích na malokapacitní ubytování soukromý investor
03/09 Kaple v obci Dančovice Obec Dešná PAS
03/09 Stavební úpravy č.p. 3 v Rancířově - zřízení pěstitelské pálenice a moštárny Obec Dešná
02/09 Přestavba hasičské zbrojnice v Rancířově na bytovou jednotku Obec Dešná AD
02/09 Novostavba domácí dílny + Kolník a dílna soukromý investor PAS
02/09 Novostavba víceúčelového objektu v obci Šafov Obec Šafov ÚŘ
01/09 1. Cesta Dolní Branná, 2. Část cesty Bojiště u Trutnova, 3. Prvek Dolní Branná ČR - MZe, Pozemkový úřad Trutnov RS
01/09 Rekonstrukce požární nádrže v obci Jiratice Obec Jiratice
01/09 Stavební úpravy a nástavba RD č.p. 297 v Jemnici soukromý investor

 

2008

DATUM NÁZEV PROJEKTU INVESTOR DRUH PD
12/08 Půdní vestavba rodinného domu č.p. 847 v Jemnici soukromý investor
12/08 ALT HOTEL Chvalovice - zřízení penzionu se společenským zázemím Alt hotel s.r.o.
12/08 Přestavba č.p. 57 na dva malomet. byty s peč. službou v obci Vratěnín Obec Vratěnín
12/08 ALT HOTEL Chvalovice - přestavba restaurace na ubytovací zařízení Alt hotel s.r.o.
11/08 Objekt č. 12B - výstavba chodníku u autobusové zastávky Obec Police
11/08 Objekt č. 12A - výstavba chodníku podél silnice směr Jemnice Obec Police
11/08 Stavební úpravy RD č.p. 3 v Rancířově Obec Dešná OS
10/08 Přesunutí prodejny elektra MINIMAX Jemnice s.r.o. STD
10/08 Česká hospoda - zřízení společenského zázemí soukromý investor
10/08 Stavební úpravy č.p. 8 v obci Hluboká - zřízení spol. domu Obec Dešná
10/08 Stavební úpravy domu č.p. 21 v Jemnici soukromý investor
09/08 Přístavba č.p. 166 - zvětšení kanceláře dřevostavbou Lesy Č. Rudolec a.s. OS
09/08 Stavební úpravy a nástavba rodinného domku č.p. 452 v Jemnici soukromý investor
09/08 Oprava místních komunikací a výstavba chodníků v Lomech Obec Lomy
09/08 Přístavba zděné garáže k č.p. 613 v Jemnici soukromý investor ÚŘ OS
08/08 Obec Lipolec - autobusová zastávka Město Dačice PAS
08/08 Oprava kaple sv. Terezie z Lisiex v osadě Dobrotín Obec Staré Město pod Landštejnem OS
06/08 Stavební úpravy bytu č.1, č.p. 94 v Jemnici soukromý investor OS
06/08 Oprava místních komunikací Písečné Obec Písečné OS
06/08 Rek. místních kom., výstavba chodníků a úprava veřejné zeleně Obec Jiratice ÚŘ
06/08 Vestavba soc. zař. v hasičské zbroj. ve Starém Městě pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem
05/08 Přístavba skladu pneumatik k č.p. 1020 v Jemnici soukromý investor
05/08 Rek. části ZŠ pro přem. družiny s cílem přem. do této budovy MŠ - 1. etapa Obec Staré Město pod Landštejnem
05/08 Návrh fasády č.p. 23 ve Lhoticích soukromý investor
05/08 Kolbiště Dešná - novostavba tribuny Obec Dešná OS
04/08 Stavební úpravy bytu č. 3 č.p. 460 ve Slavonicích f-plan holding, spol. s r.o. PD IČ TDI
04/08 Stavební úpravy bytu č. 2 č.p. 460 ve Slavonicích f-plan holding, spol. s r.o. PD IČ TDI
04/08 Dva bytové domy - 44 bytových jednotek Lomnice nad Lužnicí Město Lomnice nad Lužnicí AD
04/08 Stavební úpravy RD č.p. 694 v Jemnici soukromý investor
04/08 NOVÁ AMERIKA - Kongresový a relaxační areál v přírodě Nová Amerika
04/08 Kolník ul. B. Němcové Město Dačice PAS
04/08 Letní divadlo Město Dačice PAS
04/08 Strojovna ČOV nemocnice Město Dačice PAS
04/08 Veřejné toalety Město Dačice PAS
03/08 Dokumentace k odstranění stavby Vratěnín Obec Vratěnín ODS
03/08 Dětské hřiště - WC kabinky Město Dačice OS ÚS
03/08 Novostavba RD se zděnou garáží ve Vratěníně soukromý investor
03/08 Přístavba DPS v Dačicích Město Dačice ÚŘ RS
01/08 Novostavba prodejny a parkoviště soukromý investor ÚŘ ZÚP

 

VYSVĚTLIVKY:

 • - STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
 • ÚŘ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 • OS - OHLÁŠENÍ STAVBY
 • PAS - PASPORT STAVBY
 • ODS - ODSTRANĚNÍ STAVBY
 • PPD - PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 • STD - STUDIE
 • ÚS - ÚZEMNÍ SOUHLAS
 • SSS - SOUHLAS SE STAVBOU
 • DSP - DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • TDI - INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 • RS - REALIZACE STAVBY
 • EA - PD PRO ENERGETICKÝ AUDIT
 • - ZELENÁ ÚSPORÁM
 • ZS - ZASTAVOVACÍ STUDIE
 • PDSS - PD STÁVAJÍCÍHO STAVU
 • PDSPS - PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 • AD - AUTORSKÝ DOZOR
 • SD - STAVEBNÍ DOZOR
 • ZUS - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
 • ZS - ZASTAVOVACÍ STUDIE
 • ZÚP - ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • VD - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
 • AS - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
 • SP - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
 • BP - BOURACÍ PRÁCE
 • US - URBANISTICKÁ STUDIE
 • ZVÚ - ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ